Υπηρεσίες

ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, ΟΤΑΝ Η ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΕΙΑ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΙΣΙΝΑΣ

ΚΗΠΟΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ